Delta Aluminium

Parteneriat cu Colegiul Național de Metalurgie

Noi susținem valorificarea în întregime a creativității, priceperii practice și aspirațiilor elevilor noștri. Aceștia merită libertatea de a se dezvolta, de a fi încurajați să își pună în aplicare ideile și de a fi implicați în scenarii care reflectă provocările din lumea reală.

Proiectul își propune să îmbunătățească eficacitatea educației vocaționale și tehnice prin alinierea calificărilor și ofertelor educaționale cu cerințele pieței muncii. Acest lucru va fi realizat prin implicarea directă a reprezentanților din industrie, creând un mediu propice pentru parteneriatele școală-întreprindere. Cadru educațional ar trebui să fie atât coerent, cât și adaptabil, promovând colaborarea și competiția sănătoasă, încurajând gândirea independentă, exprimarea liberă a opiniei și cultivarea atitudinilor sociale pozitive.